srpski - english
 
 
 
logo
 

Pozivamo vas da se učestvujete u projektu, pošaljite vaše viđenje fenomena globalizacije u vidu fotopriloga ili popunjene Ankete koje možete poslati na emali adresu info@cityofglobalization.org

Dobijena kolaž slika gradi materijalnu i nematerijalnu sliku savremenog grada globalnog društva, u pokušaju da interpretira urbani prostor i definiše mitove urbanog poretka. Poseban segment je građenje slike i prepoznavanje pozicije Beograda u tom sistemu.

  Downloadujte, popunite i pošaljite anketu na temu globalizacije
DOWNLOAD

Downloadujte, popunite i pošaljite anketu na temu zaštite resursa
DOWNLOAD
 

 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview


Fotoprilog i Anketa - slika savremenog grada © Nataša Danilović Hristić
Anketa DOWNLOAD

Fotografije iz različitih gradova:
1/ Coca-Cola, Bilbao, Španija
2/ Coca-Cola, Frankfurt, Nemačka
3/ Coca-Cola, Kolombo, Šri Lanka
4/ Coca-Cola, London, Velika Britanija
5/ H&M, Atina, Grčka
6/ H&M, Berlin, Nemačka
7/ Ikea, Solun, Grčka
8/ McDonalds, Temišvar, Rumunija
9/ Penelope Cruz, Barselona, Španija
10/ Penelope Cruz, Berlin, Nemačka
11/ Starbucks, Istanbul, Turska
12/ Zara, Dubai, UAE