srpski - english
 
 
 
logo

WONDERLAND FOR ALICE?
Redefining the Scale and Limits in the Globalized World

. Towards the Landscape of Globalization
. In Scale, Out of Scale
. (Un)Charting the Reality
. In the Wonderland?

Uvod
Svet globalizacije je postepeno postao urbani svet koji je prekriven transurbanim sistemima. Oni su čitljivi na bezbrojnim nivoima i sagledivi u različitim razmerama. Ipak, tradicionalni principi grupisanja i dalje mogu biti prepoznati, iako su danas povezani sa produkcijom i obradom informacija.

Uvođenje naprednih tehnologija i jačanje komunikacione logistike utiče i na apsolutnu i relativnu poziciju i hijerarhiju urbanih centara, ali i na veću urbanu i globalnu efikasnost. Tako savremeni gradovi reflektuju dvostruku prirodu globalizacije - destruktivnu i blagotvornu, ali uspešno uređenu da funkcioniše na multiplikovanim i diferenciranim nivoima komunikacije.

Ipak, postoje neki pukušaji da se mapira naša dezintegrisana realnost - poput 'Atlases of City Network Connection' koje su napravili Jared Lang i njegovi saradnici . Koristeći koncept mreže svetskih gradova i GIS-a, koji je formirao Peter Taylor , oni su napravili zanimljivu vizuelizaciju koja predstavlja savremeni 'pejzaž globalizacije' sa novim prostornim odnosima. Autori su izabrali 123 grada, analizirali njihovu globalnu mrežnu konektivnost i uspostavili 'prostor' sa orbitama, baziran na povezanosti. Napuštajući tradicionalnu geografiju, nova slika pokazuje relativne pozicije gradova nastale očitavanjem konektivne vrednosti. Tako su gradovi najbliži centru najbolje povezani (London, Tokio, Njujork), gradovi na krajevima su najslabije povezani, a z-vrednost opisuje snagu konekcije.
CEO TEKST

Fotografije
1/ Villa el Salvador © Nahuel Beccan
2/ Grac © Aleksandra Stupar
3/ Istanbul © Aleksandra Stupar
4/ Kopenhagen © Aleksandra Stupar
5/ Njujork © Marija Maruna
6/ Pariz © Akoš GInder
7/ Rim © Zoran Nikezić
8,9/ Sidnej © Mira Milaković
10/ Tokio © Aleksandra Đukić
11/ Utreht © Aleksandra Stupar
12/ Roterdam © Aleksandra Stupar