srpski - english
 
 
 
logo

WONDERLAND FOR ALICE?
Redefining the Scale and Limits in the Globalized World

. Towards the Landscape of Globalization
. In Scale, Out of Scale
. (Un)Charting the Reality
. In the Wonderland?

Uvod
Osnažena naprednom tehnologijom globalizacija je uticala na čitavu generaciju novih prostornih odnosa i tipologija koje poseduju transformabilne strukture i zadivljujuće forme. Tako bi pejzaž budućnosti, poput slagalice sastavljene od bezbrojnih mogućnosti i izazova, verovatno trebalo da donese neke neočekivane inovacije i senzacije. Ipak, ključ njegovog uspeha će se definitivno nalaziti u našoj sposobnosti da kontrolišemo i održavamo svoje akcije, ambicije i ciljeve.

Specijalni multiskalarni elementi globalizovane topografije mogu se naći u svakom globalnom gradu. Funkcionišući na više nivoa, ova 'čvorišta' često proširuju svoj uticaj i važnost preko državnih granica. Njihova veličina nije ključna karakteristika, već je daleko važniji efekat na globalnu/regionalnu/lokalnu ekonomiju, kulturu, tehnologiju i društvo. Ovi prostorni i funkcionalni entiteti, povezani sa različitim mrežama i nivoima komunikacije, formiraju svoju sopstvenu geografiju - zasnovanu na globalnoj inicijaciji, urbanom (dis)kontinuitetu i ekscitaciji/inhibiciji . Upravo zato, prvi korak globalne inicijacije je obično stvaranje novih gradskih kapija (aerodroma, stanica železnice) i uspostavljanje ekonomskih i informacionih kontaktnih zona - impresivnih poslovnih četvrti sa vertikalnim akcentima poslovnih kula. Fizički i simbolički okvir, kao neophodni preduslov globalno prepoznatljive slike, podiže grad iznad nacionalnog konteksta i oblikuje njegovu strukturu kao monumentalni pejzaž.

Kao odgovor na globalnu unifikaciju tradicija takođe traži svoje novo mesto u urbanom okruženju. Tako gradski prostor stvara i modifikuje kolektivnu memoriju , dok se kulturni i istorijski simbolizam koriste kao prenosioci ideologije. Tri ključne teme se naglašavaju kao oslonci željenog urbanog idetiteta: kultura - kao važan izvor sećanja, slika i događaja; pročišćenje i regeneracija - kao prilika za reanimaciju zapostavljenih područja i nacionalno dostojanstvo i pomirenje - kao katalizatori brojnih globalnih i lokalnih tenzija.
CEO TEKST

Fotografije
1/ Rim © Aleksandra Stupar
2/ Barselona © Vladimir Savčić
3/ Beč © Manfred Schrenk
4/ Bilbao © Deddy Halim
5/ Dablin © Akoš Ginder
6/ Firenca © Milica Milojević
7/ Hong Kong © Aleksandra Đukić
8/ Istanbul © Aleksandra Stupar
9/ Lisabon © Aleksandra Stupar
10/ Porto © Nahuel Beccan
11/ Antverpen © Aleksandra Stupar
12/ Turku © Aleksandra Stupar