srpski - english
 
 
 
logo

City of Globalization / Wonderland for alice?
Redefining the Scale and Limits in the Globalized World

Projekat se realizuje u okviru Programa za podsticanje, promociju i popularizaciju nauke koji podržava Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Izdavač: STRAND - Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice
Autorski tim: prof Ružica Bogdanović i vanredni prof Aleksandra Stupar

Realizacija: PETOKRAKA, Društvo za prostorno i grafičko oblikovanje
Ilustracija © Bogdan Maksimović

Osnovna ideja projekta jeste da prikaže trenutno stanje urbanog društva čije su tenzije rezultat procesa globalizacije. Istovremeno, biće otvorene nove mogućnosti interpretacije brojnih slojeva i kontradiktornosti koje se javljaju i preklapaju u savremenom gradskom prostoru - od lokalnih do globalnih, od fizičkih do digitalnih, od rigidnih do fleksibilnih.

Kako se svet globalizacije postepenuo pretvara u urbani svet prekriven ambivalentnim transurbanim sistemima, gradovi postaju sve važniji. Uz pomoć tehnologije njihova globalna efikasnost se povećava, a dualistička priroda manifestuje na brojnim nivoima komunikacije. Kako gradovi predstavljaju jasnu manifestaciju relativnosti našeg vremena, nova slika urbane realnosti reflektuje sve naše želje i potrebe, ali i drugačija pravila globalne igre.

Globalizacija radikalno menja dosadašnje shvatanje prostora i vremena što u naše okruženje uvodi nove teritorije (ne)materijalnih tokova, hibridne prostore i multidimenzionalnu topografiju.

Osnovna ideja projekta se sagledava kroz četiri osnovne celine:
. Towards the Landscape of Globalization
. In Scale, Out of Scale
. (Un)Charting the Reality
. In the Wonderland?

U okviru svake od celina razvijani su asocijativni sklopovi koji kroz fotografije svetskih gradova ilustruju složene veze urbanog sveta globalizacije i objašnjavaju ključne pojmove i relacije - od umrežavanja, identiteta i kompleksnih simbola, do uticaj tehnologije i medija. Pažnja je usmerena i na elemente kojima se fizički oblikuje identitet savremenog grada - poput novih gradskih kapija, konektora kapitala, vertikala moći, ali i ambijenata koji poseduju kulturnu i istorijsku vrednost.

Dobijena kaleidoskopska slika formira materijalnu i nematerijalnu refleksiju savremenog grada i globalnog društva, ali i nudi neke od mogućih interpretacija urbanog prostora i njegovih novih mitova. Poseban segment projekta je vezan za prepoznavanje pozicije Beograda u sistemu svetskih gradova, kao i formiranje njegovog novog, globalno konkurentnog identiteta.

Sadržaj
. E-learning (radovi na temu fenomena globalizacije uz otvoreni poziv za autorske doprinose)
. E-exhibition (digitalna kolaž slika gradova uz otvoreni poziv za autorske doprinose)
. Online ankete (učešće javnosti)